ஆஸ்திரேலியா பதிப்பு

இலங்கை பதிப்பு

புலம்பெயர் தமிழர்களின் உதவியை எதிர்பார்த்தே தடை நீக்கம்!

" புலம்பெயர் தமிழர்களையும் அவர்களது அமைப்புக்களையும் தடைப்பட்டியலில் வைத்துக்கொண்டு, நாட்டைக் கட்டியெழுப்புவதற்கு அவர்களின் உதவிகளைப் பெற்றுக் கொள்ள முடியாது. எனவே, அவர்களின் உதவிகளைப் பெற்றுக் கொள்வதற்காக முதற்கட்டமாக

Read more

ஆஸ்திரேலியா பதிப்பு

இலங்கை பதிப்பு

புதியவை

இலங்கை

ஆஸ்திரேலியா

ஐரோப்பா

அண்மைய செய்திகள்

இலங்கை செய்திகள்

ஆஸ்திரேலியா செய்திகள்

ஐரோப்பா செய்திகள்

Contect | Advertising | Reporter | Privacy | Cookies
Copyrights © 2017 – 2021 Ethiroli.com  All Rights Reserved.

error: Content is protected !!