சதியா, அதிகாரம் வழங்கியது யார்?

எரிபொருட்களின் விலையை அதிகரிப்பதற்கான முடிவை வாழ்க்கைச்செலவு தொடர்பான அமைச்சரவை உப குழுவே எடுத்தது. ஜனாதிபதி மற்றும் பிரதமரை பாதுகாக்கவே, நெருக்கடியான நிலையிலும் விலை அதிகரிப்பு தொடர்பான அறிவிப்பை

Read more

புதியவை

இலங்கை

ஆஸ்திரேலியா

ஐரோப்பா

அண்மைய செய்திகள்

அதிகம் படிக்கப்பட்டவை

Contect | Advertising | Reporter | Privacy | Cookies
Copyrights © 2017 – 2021 Ethiroli.com  All Rights Reserved.

இலங்கை செய்திகள்

ஆஸ்திரேலியா செய்திகள்

ஐரோப்பா செய்திகள்

Contect | Advertising | Reporter | Privacy | Cookies
Copyrights © 2017 – 2021 Ethiroli.com  All Rights Reserved.