அரசின் நாடகத்தை அம்பலப்படுத்திய பிரேரணை

அரசின் நாடகத்தை அம்பலப்படுத்தவே நம்பிக்கையில்லாப் பிரேரணை முன்வைக்கப்பட்டது. இதன்படி அரசுக்குள் அரங்கேறிய நாடகம் வெளிச்சத்துக்கு வந்துள்ளது - என்று ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அஜித் மானப்பெரும தெரிவித்தார்.

Read more

புதியவை

இலங்கை

ஆஸ்திரேலியா

ஐரோப்பா

அண்மைய செய்திகள்

அதிகம் படிக்கப்பட்டவை

Contect | Advertising | Reporter | Privacy | Cookies
Copyrights © 2017 – 2021 Ethiroli.com  All Rights Reserved.

இலங்கை செய்திகள்

ஆஸ்திரேலியா செய்திகள்

ஐரோப்பா செய்திகள்

Contect | Advertising | Reporter | Privacy | Cookies
Copyrights © 2017 – 2021 Ethiroli.com  All Rights Reserved.