‘விமர்சனம் வேண்டாம் – பிரச்சினையை பேசி தீர்ப்போம்’

" அரசுக்குள் பிரச்சினைகள் இருந்தால் அது தொடர்பில் வெளியில் விமர்சனங்களை முன்வைப்பதைவிடவும், உள்ளேயே பேசி தீர்த்துக்கொண்டு - முன்னோக்கி பயணிப்போம்." - இவ்வாறு பங்காளிக்கட்சிகளின் தலைவர்களுக்கும், ஆளுங்கட்சி

Read more

இலங்கை

ஆஸ்திரேலியா

ஐரோப்பா

அண்மைய செய்திகள்

அதிகம் படிக்கப்பட்டவை

Contect | Advertising | Reporter | Privacy | Cookies
Copyrights © 2017 – 2021 Ethiroli.com  All Rights Reserved.

Contect | Advertising | Reporter | Privacy | Cookies
Copyrights © 2017 – 2021 Ethiroli.com  All Rights Reserved.