நிகழ்வுகள்

சிட்னியில் ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வராவின் மூன்று நூல்கள் வெளியீடு

சிட்னி தமிழ் மன்றம் ஆதரவில் ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வராவின் மூன்று நூல்கள் வெளியீடும் இலக்கிய அரங்கும் நடைபெற உள்ளது. பாலஸ்தீனம் எரியும் தேசம், ஓர்மத்தின் உறைவிடம் இஸ்ரேல், இலங்கை…

Read More »
Back to top button